Pimpinella

Pimpinella

Stránky o rostlinách (převážně jedovatých) a magii...

Bedrník obecný

Bedrník obecný

Pimpinella Saxifraga
Přihlaste se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál

ÚVAHY O ČÍSLE JEDNA

Jednička nejdokonaleji proniká každé číslo, jest společnou měrou všech čísel, zřídlem jejich i počátkem. Každé číslo v sobě obsahuje, jest prosta vší mnohosti, je vždy táž a neproměnná; proto také, je-li sama sebou násobena, nic nedává, leč sebe samu. Ač sama je prosta všech částí, přece je dělitelná. Dělením se neštěpí, nýbrž násobí, to jest, vznikají z ní samé jedničky; žádná však z těchto jedniček není nad celek větší, ani menší, neboť každá nová vzniknuvší jest celou původní.

 

(Jindřicha Cornelia Agrippy z Nettesheimu, ozbrojeného vojska rytíře pasovaného, obojího práva i medicíny doktora, Jeho Svaté Milosti císařské rady a archiváře Okultní Filosofie kniha druhá).

 

 

Jednička.... jednota..... Bůh čili Ten, který JE.
Všechno, co existuje, bylo nejprve v něm obsaženo jako idea a teprve později zformováno v našem hmotném světě. I když zanikne hmotný tvar jakéhokoli předmětu (včetně nás lidí), předmět sám o sobě nezanikne, bude dál existovat v JE (tj Bohu).

 

Při svých úvahách vycházím ze dvou aspektů Boha:
1. je všudypřítomný
2. je nedělitelný

 

Napadly mne dva možné způsoby tvoření. A. Bůh, který tvoří, tvoří v sobě, jaksi se vnitřně uspořádává a formuje, a vše, co vzniká, je v něm a žije v něm, a protože v Bohu nemůže být nic nedokonalého, vše, co v něm je, je jako sám Bůh. B. Bůh, který tvoří, tvoří jaksi ne v sobě, ale mimo sebe, ale vše, co z něj bylo stvořeno, je jako sám Bůh - viz o dělení jedničky.

 

Jsme bohové - ale jelikož máme na sobě hmotná těla, některé božské aspekty se projevují či působí jinak. Proto křesťané svým tvrzením, že při křtu dostáváme dar Ducha Svatého, buď neříkají úplnou pravdu, nebo - což je horší - si sami pravdu neuvědomují. Duch Svatý je celým úplným Bohem stejně tak jako Bůh Syn a Bůh Otec. Bůh je nedělitelný, nemohu proto dostat jen část Boha, nýbrž a pouze Boha celého a úplného. A je-li ve mě úplný a celý Bůh, lze říci: já = Bůh. A je-li Bůh všudypřítomný, jak mohu dostat něco, co už mám? Nejsou slova "získat dar Ducha Svatého" spíše jen vyjádřením, že křtem v sobě znovu nalézáme již zapomenutého Boha, na němž v nás - obrazně řečeno - za dlouhá léta zapomnění uvázly vrstvy prachu? Neznamená to jen uvědomit si své vlastní božství?

 

Přijmout své božství není jednoduché a ne každý to dokáže. Přijmutím svého božství, dalo by se říci uvědoměním si, že jsme plně Bohem, znamená jistě získat velkou moc, ale také velkou odpovědnost. Být Bohem neznamená jen dokázat velké věci, ale především milovat bez jakýchkoliv podmínek ostatní tvory takové, jací jsou - s jejich dobrými i špatnými stránkami, a všechno to další, co z lásky vyplývá - pomáhat nezištně a bez nároku na odměnu, ponechat druhým svobodu rozhodnutí, ať už se rozhodnou pro nás nebo proti nám. Ne každý dokáže mít rád někoho, kdo otevřeně vystupuje proti němu.

 

Já jsem Bůh - a kdo je míň?

15.07.2012 19:33:32
larkinh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rozbouřené moře 1.jpg
Robert Frost
ONCE BY THE OCEAN

The shattered water made a misty din.
Great waves looked over others coming in
And thought of doing something to the shore,
That water never did to land before.
The clouds were low and hairy in the skies,
Like locks blown forward in the gleam of eyes.
You could not tell, and yet it looked as if
The shore was lucky in being backed by cliff,
The cliff in being backed by continent.
It looked as if a night of dark intent
Was coming; and not only a night, an age.
Someone had better be prepared for rage.
There would be more than ocean-water broken
Before God's last 'Put out the light' was spoken.
Rozbouřené moře 2.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one