Pimpinella

Pimpinella

Stránky o rostlinách (převážně jedovatých) a magii...

Bedrník obecný

Bedrník obecný

Pimpinella Saxifraga
Přihlaste se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál

SMARAGDOVÁ DESKA

Hermes Trismegistos je zakladatelem alchymie a hermetismu vůbec. Je považován za autora Smaragdové desky. Nicméně o jeho původu nevíme téměř nic - někdo ho považuje za historickou postavu, někdo za jakési zosobnění celé skupiny starověkých esoteriků, jiní ho ztotožňují s egyptským bohem Thovtem nebo biblickým Henochem. Ale cílem článku není napsat pojednání o Hermovi, nýbrž uvést různé překlady Smaragdové desky do českého jazyka, které se mi zatím podařilo získat. Prosím čtenáře, pokud vědí o nějakém další překladu, zde nezveřejněném, jestli by mi ho mohli poskytnout. Zájemcům též mohu poslat latinský a různé aglické překlady Smaragdové desky pro srovnání.


Smaragdová deska je základním alchymistickým textem. Její první zveřejnění pocházejí ze 7. až 9. století n.l., i když samotný text desky bude zřejmě mnohem starší. Její obsah je poměrně stručný a hutný a je shrnutý do třinácti tezí. A zde nyní již slíbené překlady.


Starší arabský text (vycházející z egyptské esoterie) nalezený ve spisech arabských alchymistů (Sagijus z Nabulu, Džabir ibn Hajjána):

 • V tom je pravé vysvětlení, o němž nelze pochybovat.
 • Říká: Nejvyšší (pochází) z nejnižšího a nejnižší z nejvyššího, dílo zázraku od jediného.
 • A věci se utvořily z této základní látky jediným postupem. Jak podivuhodné je toto dílo! Jest principem světa a jeho udržovatelem.
 • Jeho otcem je slunce a jeho matkou měsíc; vítr jej nosil ve svém těle a země jej živila.
 • Je otcem talismanů a opatrovníkem zázraku, jehož síly jsou dokonalé, jehož světla jsou potvrzena.
 • Oheň, který se stává zemí. Odejmi zemi ohni, tak ti bude jemné více zadrženo než hrubé, s opatrností a moudrostí.
 • Stoupá od země k nebi, aby na sebe strhl světla z výše a sejde (opět) k zemi, dokud je v ní síla nejvyššího i nejnižšího, protože s ním je světlo světel, takže od něj temnoty prchají.
 • Je silou sil, která přemůže každou věc jemnou a pronikne každou věc hrubou.
 • Přiměřená stavbě velkého světa je stavba malého světa.
 • A podle toho si počínají moudří.
 • A k tomu směřuje Hermes, omilostněný trojí moudrostí.
 • A toto je jeho poslední kniha, kterou skryl v komoře.


Překlad P.Lasenice:

 • Jest Pravdivé, Jest Jisté, Jest Skutečné, Že To, Co Jest Dole, Jest Jako To, Co Jest Nahoře A To, Co Jest Nahoře, Jest Jako To, Co Jest Dole, Aby Dokonány Byly Divy Jediné Věci.
 • A Jako Všechny Věci Byly Učiněny Z Jediného, Za Prostředkování Jediného, Tak Všechny Věci Zrodili Se Z Této Jediné Věci Přizpůsobením.
 • Slunce Jest Jeho Otcem, Měsíc Jest Jeho Matkou, Vítr Nosil Jej Ve Svých Útrobách, Země Jest Jeho Živitelkou.
 • On Jest Otcem Universálního Telesmatu Celého Světa.
 • Jeho Síla Jest Celá, Když Byla Proměněna V Zemi.
 • Oddělíš Zemi Od Ohně, Jemné Od Hrubého, Opatrně A Nanejvýš Moudře.
 • On Vystupuje Od Země K Nebi A Zase Znovu Sestupuje Z Nebe Na Zemi A Přijímá Sílů Věcí Hořeních I Doleních.
 • Takto Budeš Míti Slávu Celého Vesmíru; Veškerá Hmota Prchne Před Tebou.
 • Tu Sídlí Síla, Ze Všech Sil Nejmocnější, Která Překoná Každou Jemnou Věc A Pronikne Každou Věc Pevnou.
 • Takto Stvořen Byl Vesmír.
 • Odtud Vzejdou Přizpůsobení Podivuhodná, Jichž Způsob Jest Zde.
 • Proto Jsem Byl Nazván Hermes Trismegistos; Maje Tři Části Filosofie Celého Vesmíru.
 • Co Jsem Pověděl O Magisteriu Slunce, Jest Úplné.


Překlad Johna Reida:

 • Je pravdivé, beze lži, nejpravdivější.
 • Co je dole, je jako to, co je nahoře a co je nahoře, je jako to, co je dole, aby bylo dosaženo zázraku jedné věci.
 • A jako vznikly veškeré věci z jediné zprostředkováním jediného, tak vznikly všechny věci z této jediné věci přizpůsobením.
 • Slunce je jeho otcem, Luna je jeho matkou, Vítr jej nosil ve svých útrobách, Země je jeho živitelkou.
 • On je otcem veškeré dokonalosti celého světa.
 • Jeho síla je dokonalá, když je přeměněna v Zemi.
 • Odděluj zemi od ohně, jemné od hrubého, jemně a s citem.
 • Ono stoupá od země k nebi a opět dolů k zemi a dostává sílu horních i dolních věcí. Tímto způsobem obdržíš slávu celého světa; proto každá temnota od tebe odstoupí.
 • To je silná síla každé síly, neboť ona ovládá vše prchavé a proniká vše pevné. Tak byly stvořeny všechny věci.
 • To jsou podivuhodná přizpůsobení, která se dějí tímto způsobem.
 • Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, vlastnící tři části filosofie celého světa.
 • Co jsem řekl o díle Slunce, je dokonalé a úplné.


Překlad z knihy: Fulcanelli: Příbytky filosofů II, Trigon 1996, str.179:

 • Je pravdivé, bez výmyslu, jisté a velmi skutečné: To, co je dole je jako to, co je nahoře a to, co je nahoře je jako to, co je dole; těmito věcmi se uskutečňují zázraky jedné věci.
 • A jako všechny věci jsou JEDNO a pocházejí z JEDNOHO prostřednictvím JEDNOHO, stejně tak všechny věci jsou zrozeny z této jediné věci její úpravou.
 • Slunce je tomu otcem a měsíc matkou. Vítr to nosil ve svém břiše. Země je tomu živitelkou a receptakulem.
 • Otec všeho, Thelesma universálního světa, je zde.
 • Jeho síla čili moc zůstane celá, jestliže je přeměněna v zemi.
 • Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opratrně a s největší dovedností.
 • Vystupuje ze země a sestupuje z nebe, a nabývá síly nejvyšších i nejnižších věcí.
 • Tímto prostředkem dosáhneš slávy světa a veškerá temnota od tebe uprchne.
 • Je to síla, síla všech sil, neboť přemůže všechny jemné věci a pronikne všemi věcmi pevnými.
 • Takto byl stvořen svět. Z tohoto pochází všechna obdivuhodná přizpůsobení, jejichž prostředek je zde podán.
 • Proto jsem byl nazván Hermem Trismegistem, vlastnícím tři části universální filosofie.
 • To, co jsem řekl o Slunečním díle, je úplné.


Odkazy:

http://www.okultismus.mysteria.cz/index2.php?m=003deska

http://mydestiny.wz.cz/Hermes.htm

Doporučuji si také přečíst knihu Smaragdová deska, kterou napsal Milan Nakonečný a již vydalo nakladatelství Vodnář v roce 1994. Bohužel v dnešní době je již těžko k sehnání; zkuste knihovny nebo antikvariáty, kde jsem ji sehnala i já.

15.07.2012 19:33:13
larkinh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rozbouřené moře 1.jpg
Robert Frost
ONCE BY THE OCEAN

The shattered water made a misty din.
Great waves looked over others coming in
And thought of doing something to the shore,
That water never did to land before.
The clouds were low and hairy in the skies,
Like locks blown forward in the gleam of eyes.
You could not tell, and yet it looked as if
The shore was lucky in being backed by cliff,
The cliff in being backed by continent.
It looked as if a night of dark intent
Was coming; and not only a night, an age.
Someone had better be prepared for rage.
There would be more than ocean-water broken
Before God's last 'Put out the light' was spoken.
Rozbouřené moře 2.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one