Pimpinella

Pimpinella

Stránky o rostlinách (převážně jedovatých) a magii...

Bedrník obecný

Bedrník obecný

Pimpinella Saxifraga
Přihlaste se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál

SIDERICKÉ KYVADLO

Co je siderické kyvadlo

Siderické kyvadlo je nástroj, který slouží k získávání odpovědí na naše otázky. Kyvadlo funguje jako „anténa“ – „prodlužuje“ naši citlivost na lidskou auru, pozitivní a negativní energii, jeho prostřednictvím se spojujeme se svým podvědomím nebo nám může zprostředkovat spojení s vyššími bytostmi, světovým informačním polem, vesmírnou Inteligencí, Bohem, atd.
 
Kyvadlo funguje tak, že dostatečně jemně reaguje na sebemenší pohyby ruky a ukazuje nám odpovědi formou pohybové energie. Postup je asi takovýto:
  1. Zeptáme se na otázku (nahlas nebo v duchu)
  2. Příslušná duchovní bytost odpoví (nebo vaše podvědomí „přečte“ auru, energie atd. – viz výše)
  3. Odpověď putuje do mozku, kde je pohybové centrum ruky
  4. Ruka se pohne příslušným směrem
  5. Oči zaregistrují pohyb a přenesou ho zpět do mozku
  6. Pohyb se vyhodnotí do pro nás čitelné podoby
 
Možná vás napadne, proč to nefunguje zkráceně – postupem 1,2,6. My všichni jsme schopní získávat odpovědi tímto způsobem. Hlavní překážkou, proč se to neděje, je důvěra, nebo spíše nedůvěra ve vlastní schopnosti. Z tohoto důvodu většina lidí potřebuje nějaký nástroj, který by tuto nedůvěru překlenul. Pokud budete používat kyvadlo (a budete tedy postupovat kroky 1,2,3,4,5 a 6), časem se vaše vnímání zlepší a začnete si věřit. Nakonec nebudete kyvadlo vůbec potřebovat.


Vyrobte si vlastní kyvadlo

Kyvadlem může být cokoliv, co je na něčem zavěšené – křišťál na zlatém řetízku, starý rezavý klíč na niti nebo cokoliv mezi tím. Mně osobně dobře slouží obyčejný řetízek z mosazi bez jakéhokoliv závaží. Nejideálnější jsou kulaté nebo kulovité tvary závaží, velmi účinné jsou symetrické tvary, ale i jiné tvary budou fungovat. Aby kyvadlo plnilo svou funkci, musí volně viset a být dostatečně těžké, aby se mohlo kývat – to znamená, že samotný řetízek bude stačit, ale samotná niť už ne. Kyvadlo si můžete koupit nebo si ho vyrobit. Důležité je, abyste se při výběru řídili vlastní intuicí. Klíč vám odpoví stejně dobře jako drahokam, jde spíše o váš pocit a vnitřní ztotožnění se s kyvadlem.

 
Než s kyvadlem začnete pracovat, je třeba ho očistit. Nejlepší je ho krátce namočit do slané vody a osušit. Pokud jako závaží používáte drahé kameny, např. tyrkys, lapis lazuli, malachit, karneol či opál, raději ho jen pokropte – slaná voda by mohla tyto kameny poškodit. Kyvadlo lze očistit i pomocí kadidel nebo vonných tyčinek.
 
Když je kyvadlo očištěné, je vhodné ho nabít. To se dělá tak, že ho podržíte v dlaních nebo ještě lépe ve své silové ruce. Silovou rukou je obvykle ruka, kterou píšete – ale pozor, neplatí to vždy. Nejspolehlivější metodou, jak určit silovou ruku, je proplést prsty dohromady – ruka, jejíž palec máte navrchu, je vaše silová. Při nabíjení kyvadla si můžete představovat, jak z dlaně vysíláte energii, kterou kyvadlo přijímá. Nikomu své kyvadlo nepůjčujte – mohlo by přijmout cizí energii.
 

Jaké otázky pokládat

Kyvadla se můžete ptát na cokoliv, v tomto článku se budeme ale zabývat pouze jednoduchými otázkami. Na konci článku je odkaz, kde můžete zjistit bližší informace o dotazování se na složitější otázky.
 
Otázky by měly být co nejjednodušší a nejpřímější a mělo by se na ně dát odpovědět ANO či NE. Otázku můžete vyslovit nahlas nebo v duchu. Příkladem špatné otázky je: „Mám jít studovat na horníka nebo na traktoristu?“ V tomto případě otázku rozložíme na dvě samostatné - „Mám jít studovat na horníka?“ a „Mám jít studovat na traktoristu?“ Doporučuje se také položit ještě třetí otázku: „Mám hledat další variantu pro výběr povolání?“
 
Jiným příkladem špatně položené otázky je: „Můžu dostat z písemky z matematiky jedničku?“ Odpověď bude znít s největší pravděpodobností ANO. Jistěže můžete dostat jedničku, stačí, abyste se na písemku dobře naučili. Lepší znění otázky je: „Dostanu ze zítřejší písemky z matematiky jedničku?“
 
Odpovídat také můžete nejen na vlastní otázky, ale i na otázky, které položí někdo jiný, ať už nahlas nebo v duchu. Protože prostřednictvím kyvadla se můžete spojit se světovým informačním polem, vesmírnou Inteligencí atd., můžete z tohoto zdroje také získat odpovědi na takto položené otázky.
 

Práce s kyvadlem

Posaďte se pohodlně ke stolu. Nohy nesmí být zkřížené – zkřížené nohy znamenají podvědomou ochranu a vy chcete být otevření odpovědím. Do jedné ruky uchopte kyvadlo. Některé prameny uvádějí, že to má být mezi palec a ukazováček a že se ruka přitom nesmí opírat, já však doporučuji způsob, který je vám nejpohodlnější. Pokud si chcete ruku opřít, pak loktem o desku stolu, v žádném případě si nepodpírejte celé předloktí. Druhou ruku položte volně na stůl nebo do klína.
 
Závaží kyvadla by mělo být asi 2-3 cm nad deskou stolu. Můžete si vyrobit i „mapu“ - nakreslete na papír překřížené kolečko (viz obr 1.) a položte ho na stůl. Závaží kyvadla umístěte nad překřížením.
 
Obr1
 Jinou možností je sednout si do křesla nebo na zem, do jedné ruky uchopit kyvadlo a druhou položit vodorovně dlaní nahoru. Závaží kyvadla je asi 2-3 cm nad středem dlaně. V tomto případě si můžete ruku opřít loktem o koleno. Nohy mějte uvolněné, avšak pevně spočívající na zemi, aby se vám při dotazování netřásly a nepřenášeli jste tak pohyb do kyvadla.
 
Než se začnete ptát na vlastní otázky, je nejprve nutné určit, jaký pohyb kyvadla znamená ANO a jaký NE. To můžete zjistit několika způsoby:
  1. Sami určete, která odpověď co znamená, např. řekněte nebo si pomyslete: „Kývání dopředu a dozadu znamená ANO“, „Kývání ze strany na stranu znamená NE“
  2. Položte otázku s jednoznačnou odpovědí ANO a pak položte otázku s jednoznačnou odpovědí NE.
  3. Nechte kyvadlo, aby samo určilo odpověď. Zeptejte se nahlas nebo v duchu: „Co znamená ano?“ nebo „Ukaž mi ano“ a pak nechte kyvadlo, ať vám samo ukáže. Pohyb si zapamatujte, řekněte kyvadlu, ať se zastaví, a pak položte otázku „Co znamená ne“ nebo „Ukaž mi ne“. Opět si pohyb zapamatujte.
Doporučuji, abyste toto prováděli před každým kladením otázek, hlavně pokud jako já používáte třetí způsob. Zjistíte, že odpovědi jsou většinou stejné, ale občas mohou být zcela opačné.
Doporučuji položit navíc další dvě otázky – „Co znamená nevím“ a „Co znamená nemohu/nechci odpovědět“. Kromě přímého pohybu vpřed a vzad a ze strany na stranu může kyvadlo vykonávat ještě kruhové pohyby, a to buď po směru nebo proti směru chodu hodinových ručiček, popřípadě odpovědí může být i žádný pohyb. Odpověď „Nemohu/nechci odpovědět“ se může zdát naprosto zbytečná, ale pokud budete s kyvadlem pracovat ve složitějších případech, je tato otázka nezbytná. Někdy také nemusí být pro vás dobré se odpověď dozvědět nebo ještě nenastal správný čas, abyste ji znali.
 
Jako další by měla následovat otázka, zda jste neutrální, to jest zda se do odpovědi nebude plést vaše mysl a přání či očekávání, jak by odpověď měla znít. V tuto chvíli je důležité se zklidnit a důvěřovat si. Pokud by odpověď zněla ANO, na pár minut se zcela uvolněte a vyprázdněte mysl. Pak otázku opakujte.
 
Teprve pak můžete přikročit ke kladení vlastních otázek.

 

Jak zjistit odpověď na složitou otázku

Kyvadlo je možné používat i při dotazování se na složitější otázky, kdy je možné vybrat z více variant. Pomoci si můžete tak, že nakreslíte půlkruh rozdělený do několika částí. Do nich napíšete jednotlivé možnosti. Kyvadlo umístíte do středu tak, aby mohlo volně ukazovat na všechny možnosti (viz Obr. 2). Pak položíte otázku „Ukaž mi řešení pro …..“ a necháte kyvadlo odpovědět. Možnými odpověďmi by také mělo být "Nevím" a "Nemohu/nechci odpovědět".

Poslední odpověď můžete dostat v případě, že správná volba v půlkruhu vůbec není. Například se dotazujete na nemocný orgán a v půlkruhu máte vyjmenované orgány trávicího systému. Protože tím nemocným orgánem jsou ale játra, kyvadlo nemůže odpovědět.
 
Doporučuje se položit otázku třikrát. Pokaždé ji můžete trochu jinak naformulovat, ale důležité je, že si ověříte odpověď.
 
Místo půlkruhu můžete použít i celý kruh, získáte tak více místa pro více možných odpovědí. Kyvadlo zavěsíte nad jeho středem a položíte otázku. Jeho nevýhodou je, hlavně pro začátečníky, že je někdy nesnadné určit, která odpověď je správná, protože se kyvadlo vždy kýve dvěma směry (dopředu – dozadu, doprava – doleva).

Zdroj:

http://kyvadlo.jex.cz/menu/sidericke-kyvadlo/jak-zacit
http://www.duchovnipomoc.estranky.cz/clanky/otazky-a-odpovedi/jak-spravne-pracovat-se-siderickym-kyvadlem_.html
http://alternativni-medicine.webgarden.cz/rubriky/sidericke-kyvadlo

(poslední odkaz obsahuje video - doporučuji shlédnout)

 

02.01.2014 22:29:23
larkinh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rozbouřené moře 1.jpg
Robert Frost
ONCE BY THE OCEAN

The shattered water made a misty din.
Great waves looked over others coming in
And thought of doing something to the shore,
That water never did to land before.
The clouds were low and hairy in the skies,
Like locks blown forward in the gleam of eyes.
You could not tell, and yet it looked as if
The shore was lucky in being backed by cliff,
The cliff in being backed by continent.
It looked as if a night of dark intent
Was coming; and not only a night, an age.
Someone had better be prepared for rage.
There would be more than ocean-water broken
Before God's last 'Put out the light' was spoken.
Rozbouřené moře 2.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one