Pimpinella

Pimpinella

Stránky o rostlinách (převážně jedovatých) a magii...

Bedrník obecný

Bedrník obecný

Pimpinella Saxifraga
Přihlaste se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál

O PŘIROZENOSTI ROSTLIN A URČENÍ KVALITY VÝSLEDNÉ SMĚSI

V sekci Herbář se dočtete, že rostlina je například přirozenosti horká na druhém stupni a suchá na prvním stupni. Tyto údaje pocházejí z Mathioliho herbáře. Ale jak je interpretovat?

 

I. Přirozenost a moc rostlin

 

(Podle knihy Herbář neboli bylinář dr. Petra Ondřeje Mathioliho)

 

Všechny věci jsou složeny ze čtyř živlů - země, voda, oheň, vzduch. Tyto živly jsou podstatou a příčinou všech věcí hmotných. Každý z živlů má svou přirozenou povahu neboli kvalitu. Tak oheň je horký a suchý, vduch teplý a vlhký, voda mokrá a studená a země suchá a studená. Čtyři jakosti živelní, nacházející se tedy v každé hmotné věci, jsou horkost, studenost, suchost a mokrost. Podle toho, jaký živel v rostlině panuje nebo převládá, se projevuje podstata každé byliny - některá je horká a suchá, jiná mokrá a studená atd., a podle toho se projevují také její účinky.

 

Některé rostliny jsou však ve svém účinku slabé a jiné silné a prudké. Aby se tedy daly rozeznat ve své přirozené síle, určují se stupně jejich účinku, tj. úchylky od normálu. Za normál se považuje taková látka, která ani při vnitřním, ani při zevním použití nijak nepozměňuje naše tělo - ani směrem k horku, ani ke studenu, ani směrem k suchu, ani k mokru. Taková látka se nazývá temperatum & aequale, tzn. mírné a stejné (my bychom nejspíš řekli placebo), má povahu mírnou a rovnou, poněvadž v ní nepřevládá žádná ze čtyř jakostí. Jiné rostliny se však od tohoto normálu odchylují. Odchylky mohou být dvojího druhu: jednoduché a složené (násobné).

 

Jednoduchá odchylka je taková, kdy se rostlina odchyluje od normálu buď pouze samotným horkem, nebo samotným studenem, nebo mokrem a nebo samotným suchem.

 

Složená odchylka je taková, kdy se rostlina odchyluje od normálu zároveň horkem a suchem, nebo horkem a vlhkostí atd.

 

Odchylky mají čtyři stupně:

1. stupeň - účinek se dá sotva poznati
2. stupeň - účinek je již patrnější a čitelnější
3. stupeň - účinek se již dost pociťuje, někdy dokonce i nepříjemně
4. stupeň - účinek je již lidské přirozenosti nesnesitelný

 

Horkost:
1. stupeň - moc zažívající, sezrávající.
2. stupeň - moc ztenčující, zřeďující, otevírající průduchy
3. stupeň - rostliny pálí, svědí, suší a navozují žízeň
4. stupeň - moc zprýšťující, zapalující, rostliny kazí a moří.

Studenost:
1. stupeň - velmi mírně ochlazují, takže zažívání a sezrávání jen nepatrně opožďují
2. stupeň - zahušťují, zřetelně zmenšují přirozenou horkost
3. stupeň - stahují a svírají, přinášejí necitelnost, dřevnatění údů a sinalost
4. stupeň - uhašují veškerou přirozenou horkost, celé tělo tuhne

Suchost:
1. stupeň - jen lehce suší a zpevňují údy
2. stupeň - zjevně suší, svrašťují, stahují
3. stupeň - zužování průduchů, brání průchodu vlhkostem, zastavuje výtoky, vytlačuje přirozenou vlkhost
4. stupeň - udušuje, může způsobit smrt

Mokrost:
1. stupeň - vlaží, měkčí, činí jakoby slizkým
2. stupeň - otupuje, zahušťuje, zemdlívá končetiny
3. stupeň - způsobuje nechutenství, dávení, úplavice, navozuje pocit únavy
4. stupeň - uhašuje veškerou přirozenou horkost

 

Všechny rostliny na čtvrtém stupni se považují za jedy.

 

Nyní tedy lze určit, jaké moci a účinky pocházejí od oněch čtyřech stupňů.

 

1) První moc a účinek (též nazývané živelní) vychází z živlů - tj. otepluje, studí, suší a mokří.

 

2) Druhá moc a účinek je ten, který vychází z prvních živelních. Již nejsou tak mocné a ve svých účincích tak patrné jako první. Aby se tyto rozdíly daly snáze rozeznati, uvádí Mathioli následující charakteristiky:

 

Moc a účinek horkosti se projevuje zažíváním, vypařováním, rozháněním, stíráním hnisání a nečistot, ztenčováním hrubosti, rozdřeďováním, otvíráním, rozpouštěním, změkčováním, ulehčováním od bolesti, vylučováním jedů apod.

 

Moc a účinek studenosti se projevuje svrašťováním, zavíráním, ucpáváním, zahušťováním, odrážením, srážením, tvrzením, zúžováním průduchů, navozováním spánku, umrtvováním (dřevěněním) a zchlazováním přirozené horkosti.

 

Moc a účinek mokrosti se projevuje obměkčnováním

 

Moc a účinek suchosti se projevuje zatvrzováním.

 

Tyto moci a účinky se nejlépe poznají podle chuti. Všechno, co stahuje jazyk, je chuti trpké a je složeno z částí studených a zemitých. Jeho moc je stahovat, zhušťovat, odrážet, studit, sušit. Všechny věci kyselé jsou složeny z částí vodnatých, pronikavých a studených. Jejich moc je proto rozrážet, ztenčovat, rozdělovat, uvolňovat zácpy. Všechny věci sladké jsou složení mírně horkého, ale o trochu více než naše přirozená horkost, proto mají moc oslabovat, zažívat, změkčovat a zřeďovat. Všechny věci hořké jsou horké a suché; takové věci jsou nejtrvanlivější. Mají moc stírat, ztenčovat, vyčišťovat průduchy, rozrážet hrubé vlhkosti. Všechny věci slané jsou také horké a suché a jsou složeny z částí horkých a zemnatých. Mají moc rozdělující, vysušující, stírající, stahující a zhušťující. Všechny věci peprné a čpavé mocně vyžírají a jsou složení ohnivého, proto ztenčují, vyčišťují, zahřívají, přitahují, ženou moč, podporují pocení, sžírají. Všechny věci nechutné jsou studené a mokré, jejich moc je stahující, zhušťující a umrtvující. Všechny věci mastné a olejovité svlažují, měkčí a oslabují.

 

3) Třetí moc a účinek se vztahuje hlavně na jednotlivé orgány, např. působí proti močovým a ledvinovým kamenům, urychlení nebo zastavení menstruace, působení proti zácpě nebo naopak průjmu, podpora vykašlávání, vyhánění parazitů, posilování zraku či sluchu.

 

4) Čtvrtá moc a účinek posilují a čistí orgány, např. mozek, plíce, játra, žaludek, ledviny. Na tyto orgány jsou přirozeně „navázané", takže působí jen na jeden daný orgán a na žádný jiný.

 

Kromě všeho výše uvedeného je také třeba vědět, kdy se má ta která bylina sklízet - nejenom denní hodinu či roční období, ale také za vhodného postavení hvězd.

 

II. Určení kvality výsledné směsi

 

(Podle knihy John Dee on Astronomy - Propaedeumata Aphoristica (1558-1568) od W.Shumakera a  J.L. Heilbrona, University of California Press, 1978)

 

A nyní se již dostáváme k tomu, jak určit moc a účinek ve směsi.

 

Hlavním problémem lékaře 16. století bylo, jak určit vlastnosti směsi, jejíž jednotlivé komponenty mají určitý stupeň horkosti (nebo studenosti) a mokrosti (nebo suchosti). Některé modely byly dost komplikované. Dee ignoroval hlavní problém, totiž způsob promíchávání, a soustředil se pouze na kvantitativní popis, který navrhl Roger Bacon.

 

Podle Bacona může kvalita přísad nabývat hodnot od nuly do čtyř, přičemž protiklady v součtu dávají nulu.

 

Při smíchávání stejného množství dvou přísad, např. jedné mokré na prvním stupni a druhé suché na třetím stupni, kvalita výsledné směsi se spočítá následovně: r = a - (a ± b)/2, přičemž r = výsledek, a,b jsou původní stupně a a ≥ b. Stupně se sčítají v případě, že kvality a  a b jsou protikladné (suchý - mokrý, studený - horký), odečítají se, když jsou stejné. V našem příkladě tedy výsledná směs bude suchá na prvním stupni: střední hodnota je (a ± b)/2 čili (3 + 1)/2 = 2 a výsledek je tedy o 2 stupně odlišný od kvality na vyšším stupni. Čili 3 - 2 = 1.

 

V případě smíchávání různých množství dvou přísad je postup složitější. Hledaný výsledek x je závislý na násobcích jednotkového množství m: pm:qm = (a - x):(x - b), kde a ≥ b a pm, qm jsou množství přísad o stupni kvality a,b. Použijeme-li výše uvedený příklad, kdy vezmeme dvě jednotky množství první přísady a šest jednotek množství druhé přísady, pak dostáváme 6 : 2 = (3 - x) : (x - 1) a matematickými úpravami zjistíme, že výsledná směs bude suchá mezi prvním a druhým stupněm:

3 = (3 - x) : (x - 1)
3(x - 1) = 3 - x
3x - 3 = 3 - x
4x = 6
x = 1,5

23.07.2012 20:40:51
larkinh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rozbouřené moře 1.jpg
Robert Frost
ONCE BY THE OCEAN

The shattered water made a misty din.
Great waves looked over others coming in
And thought of doing something to the shore,
That water never did to land before.
The clouds were low and hairy in the skies,
Like locks blown forward in the gleam of eyes.
You could not tell, and yet it looked as if
The shore was lucky in being backed by cliff,
The cliff in being backed by continent.
It looked as if a night of dark intent
Was coming; and not only a night, an age.
Someone had better be prepared for rage.
There would be more than ocean-water broken
Before God's last 'Put out the light' was spoken.
Rozbouřené moře 2.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one